serv6

Penal

A l’àrea del dret penal general, comptem amb professionals amb més de vint anys d’experiència en l’exercici de l’advocacia, tant en la defensa de tota classe de delictes com exercint l’acusació particular.

Quant al dret penal especial, el nostre àmbit d’actuació és molt ampli i comprèn el dret patrimonial, el dret penal societari (especialment, la responsabilitat penal dels administradors de les persones jurídiques), amb especial consideració per la protecció del dret dels consumidors, delictes relacionats a l’activitat de les Administracions públiques, dret penal de la família (violència de gènere, defensa del menor, delictes sexuals), casos de responsabilitat professional derivats d’imprudència punible i, finalment, però no menys important, som especialistes en delictes contra la seguretat vial (alcoholèmies, accidents de trànsit amb resultat de lesions o mort, etc.)

Finalment, també podem prestar els nostres serveis d’assessorament  en l’àmbit del dret penitenciari.

Enviar un missatge

Si necessita més informació sobre els nostres serveis contacti amb nosaltres.

Enviar