serv3

Família, successions i canònic

En col·laboració amb el departament civil i processal, aquesta divisió de AXIS LEGAL ofereix assessorament i solucions a qualssevol qüestions que es puguin plantejar en els esmentats àmbits.

Així, a títol d’exemple, es destaca l’assistència en la redacció d’últimes voluntats, testamentaries, divisions d’herències, separacions, divorcis, tant contenciosos com de mutu acord, etc.

Som conscients que el concepte família és molt ampli i ha canviat molt en les últimes dècades i es per això que oferim una solució diferent a cada problemàtica, a les parelles casades, a les convivències estables de fet, i a les denominades famílies reconstituïdes i especialment, posem la nostra èmfasi també en la defensa dels drets de l’anomenat pare social. Defensem el dret dels avis a veure als seus néts. Advoquem per la custòdia compartida i en general, vetllem per l’interès superior del menor.

Igualment, en l’àmbit del Dret canònic, comptem amb persones habilitades per actuar davant el Tribunal Eclesiàstic de Barcelona, a fi d’oferir els seus serveis a aquelles persones que pretenguin obtenir la nul·litat matrimonial eclesiàstica.

Enviar un missatge

Si necessita més informació sobre els nostres serveis contacti amb nosaltres.

Enviar