mariano-centro

Civil i processal

En aquesta àrea jurídica, donem  assessorament al client en un extens reguitzell  de  matèries:

Redacció i assistència en matèria de contractació civil i mercantil: compravendes, arrendaments, traspàs de negocis, col·laboració, mediació…

Tramitació de processos davant els tribunals civils i, especialment, reclamacions dineràries, incompliments contractuals, conflictes relatius a resolució o interpretació de contractes, execucions dineràries o hipotecàries, concursos de creditors, conflictes societaris, qüestions hereditàries, etc.

En relació amb el conflicte, no només ens centrem en la tramitació del procés davant els Tribunals, sinó que concedim especial rellevància a la fase pre-processal, a fi de prevenir, en la mesura del possible, la solució contenciosa, aportant solucions i assessorant al client en les possibles negociacions.

Enviar un missatge

Si necessita més informació sobre els nostres serveis contacti amb nosaltres.

Enviar