s1

Laboral

Posem a la seva disposició nostra àmplia experiència en matèria de gestió i administració de personal, auditoria sòcio-laboral , assessorament jurídic-laboral i de Seguretat Social, així com una extensa xarxa de col·laboradors, especialitzats en els àmbits dels Recursos Humans i de Selecció de Personal.

Igualment, s’ofereix assessorament integral en matèria laboral i de seguretat social,  amb especial atenció d’acomiadaments, expedients de regulació d’ocupació, negociació i redacció de contractes laborals, Alta Direcció, convenis col·lectius i prevenció de riscos laborals.

En AXIS LEGAL gestionem i aportem solucions a quantes qüestions es plategin a les diferents àrees que abasten les relacions laborals de la seva activitat empresarial.

Enviar un missatge

Si necessita més informació sobre els nostres serveis contacti amb nosaltres.

Enviar